گیلانیان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ Sunday, 26 March , 2023

فشار بیرونی بر دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

فشار بیرونی بر دانشگاه علوم پزشکی گیلان پذیرفتنی نیست

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی