گیلانیان
جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ Friday, 7 October , 2022

كنترل شير دامداران

مدير كل استاندارد و تحقیقات صنعتی گيلان خبرداد:

کنترل حمل و نقل شیر در گیلان

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی