گیلانیان
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ Monday, 6 February , 2023

لیله القدر

ارزش پنهان اين شب‌هاي ماه رمضان

و ما ادراک ما لیله القدر

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی