گیلانیان
جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ Friday, 24 March , 2023

مافیای دخانیات

رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس :

مافیای دخانیات در مجلس و دولت وجود دارد

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی