گیلانیان
دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ Monday, 27 March , 2023

متخلفین حوزه سلامت

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

برخورد قانونی با متخلفین حوزه سلامت در گیلان

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی