گیلانیان
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ Saturday, 15 June , 2019

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان :

آبگیری ۹۵درصدی ظرفیت سد سفیدرود گیلان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان :

گنجایش مخزن سد سفیدرود ۴۰ درصد کاهش یافت

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان خبر داد :

گیلان با کمبود ۶۰۰ هزار مترمکعبی آب زراعی مواجه است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان خبر داد :

لایروبی ۵۹۵ کیلومتر نهرهای کشاورزی گیلان

تولید برق در گیلان بیشتر از مصرف است

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان :

تولید برق در گیلان بیشتر از مصرف است

فرسودگی شبکه برق گیلان/ عملکردها ضعیف بوده است

نماینده آستانه اشرفیه و کیاشهر :

فرسودگی شبکه برق گیلان/ عملکردها ضعیف بوده است

عدم رعایت استانداردها به بازار صادراتی گیلان آسیب رسانده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان :

عدم رعایت استانداردها به بازار صادراتی گیلان آسیب رسانده است

خرید توافقی پیله تر ابریشم در گیلان آغاز شد

مدیر تعاون روستایی گیلان :

خرید توافقی پیله تر ابریشم در گیلان آغاز شد

برداشت عسل از ۲۹۰ هزار کندو در گیلان/۵۵۰۰ تن عسل تولید می شود

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان :

برداشت عسل از ۲۹۰ هزار کندو در گیلان/۵۵۰۰ تن عسل تولید می شود

– نوروزHomayoun Shajarian – Norouz