گیلانیان
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ Wednesday, 30 November , 2022

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان :

ساخت بزرگ‌ترین تصفیه‌خانه شمال کشور در رشت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان خبر داد

اجرای بزرگ‌ترین طرح آبرسانی گیلان در رشت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان خبر داد

اجرای طرح آبرسانی شهرهای غرب گیلان تا سال ۱۴۰۵

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد