گیلانیان
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ Wednesday, 15 August , 2018

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان :

گاز رسانی به ۱۱ روستای رودبار در هفته دولت

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان :

جذب بیش از ۶ هزار و پانصد مشترک جدید گاز در گیلان

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان خبرداد :

اجرای ۴۰ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در گیلان

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان :

مصرف بیش از ۶ میلیارد مترمکعب گاز در گیلان

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان؛

نصب ۲۵ هزار کنتور ارتقا یافته در گیلان