گیلانیان
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ Monday, 26 August , 2019

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان :

بهره برداری از ۶۲ طرح گازرسانی در گیلان

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان :

بهره مندی ۱۹۴۲ روستای گیلان از نعمت گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان :

گاز رسانی به ۱۱ روستای رودبار در هفته دولت

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان :

جذب بیش از ۶ هزار و پانصد مشترک جدید گاز در گیلان

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان خبرداد :

اجرای ۴۰ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در گیلان

– نوروزHomayoun Shajarian – Norouz