گیلانیان
سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی

مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر و دریانوردی :

سهم اندک ایران از دریانوردی جهان/آموزشگاه های دریانوردی تقویت شود

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی