گیلانیان
شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ Saturday, 1 April , 2023

مدیرکل دفتر موسسات کارآموزی سازمان فنی و حرفه‌ای

مدیرکل دفتر موسسات کارآموزی سازمان فنی و حرفه‌ای :

داشتن رویکرد اشتغال محور شرط تمدید پروانه فعالیت آموزشگاه‌ها است

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی