مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان :

۴۴۰ عنوان کتاب در گیلان منتشر شده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خبرداد :

برگزاری مراسم استانی روز خبرنگاربا حضور استاندار گیلان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان مطرح کرد

برگزاری جشنواره ملی مطبوعات فجر انقلاب در گیلان