گیلانیان
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ Monday, 26 August , 2019

مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:

حقوق مودیان خط قرمز ما در مبارزه با فرار مالیاتی است

– نوروزHomayoun Shajarian – Norouz