مدیرکل میراث فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان :

اشتغال بالغ بر ۴۰۰ نفر در حوزه گردشگری،صنایع دستی و میراث فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان:

گیلان در امر امنیت گردشگران خارجی پیشتاز است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان :

ثبت ۱۱ آئین عاشورایی گیلان در فهرست آثار ملی