گیلانیان
جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ Friday, 24 March , 2023

مدیریت مصرف برق

مدیر عامل برق منطقه ای گیلان, :

مدیریت مصرف برق با تداوم محقق می شود

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان :

مدیریت مصرف برق بسیار ساده و یک ضرورت است

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان :

مدیریت مصرف برق نیاز به همراهی همگانی دارد

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی