گیلانیان
جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ Friday, 23 August , 2019

مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گيلان خبر داد

مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گيلان خبر داد :

افزایش ۱۰ برابری طول خطوط ۲۳۰ کیلوولت

– نوروزHomayoun Shajarian – Norouz