گیلانیان
شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ Saturday, 25 March , 2023

مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه قدس گیلان

مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه قدس گیلان :

فضای مجازی به دلیل تاثیر بر افراد نیاز به مدیریت جدی دارد

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی