گیلانیان
سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ Tuesday, 28 March , 2023

مصرف نخ ابریشم

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور :

عمده مصرف نخ ابریشم در حوزه صنعت فرش است

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی