تبلیغ
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ Tuesday, 13 November , 2018

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی :

افزایش تولید برنج درجه یک کشور در گیلان

صنعت چاپ از مولفه های مهم توسعه اقتصادی است

دکتر دلخوش در بازدید از شرکت چاپ و نشر نوین:

صنعت چاپ از مولفه های مهم توسعه اقتصادی است