گیلانیان
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ Wednesday, 15 August , 2018

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان :

دولت به دنبال تخصصی سازی تشکل های مردم نهاد جوانان است