گیلانیان
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ Thursday, 1 December , 2022

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان :

باکمک دهیاری ها روستاهای توانمند ساحلی ایجاد می کنیم

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی