گیلانیان
سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارگیلان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارگیلان :

حل مشکلات پسماند اساسی ترین موضوع در گیلان است

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی