گیلانیان
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ Monday, 6 February , 2023

مفاهیم حقوق شهروندی

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری :

انتقال درست مفاهیم حقوق شهروندی، زمینه ساز تحول فکری در جامعه می شود

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی