گیلانیان
شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ Saturday, 1 April , 2023

مقابله با فساد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گمرک ایران

رویکرد گمرک در دولت سیزدهم مقابله با فساد است

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی