گیلانیان
جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ Friday, 24 March , 2023

مقره های آلوده

در راستای جلوگیری از احتمال خروج ناخواسته خطوط انتقال برق صورت گرفت:

شستشوی تمامی مقره های آلوده خطkv400 سیکل-شهیدغایتی زنجان

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی