گیلانیان
دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲ Monday, 27 March , 2023

نسخه نویسی پزشکان

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان :

نسخه نویسی پزشکان در گیلان الکترونیکی می شود

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی