گیلانیان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ Sunday, 26 March , 2023

نصب دکل

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان :

ممانعت مردم از نصب دکل معضل مهم در گیلان است

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی