نفوذ مافیای برنج در دولت

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی :

مافیای برنج در دولت نفوذ کرده‌است