گیلانیان
سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ Tuesday, 28 March , 2023

نقش عشایر در اقتصاد مقاومتی

قائم مقام سازمان امور عشایر کشور :

نقش عشایر در اقتصاد مقاومتی پررنگ و تاثیرگذار است

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی