گیلانیان
دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ Monday, 20 March , 2023

نیروگاه تولید پراكنده منطقه آزاد انزلی

مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان خبر داد:

۱۶ مگاوات از نیروگاه تولید پراکنده منطقه آزاد انزلی وارد مدار شد

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی