گیلانیان
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ Wednesday, 15 August , 2018

همسا‌ن‌سازی حقوق بازنشستگان

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس :

۳۰۰۰ میلیارد تومان برای همسا‌ن‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت