گیلانیان
یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ Sunday, 19 August , 2018

پرداخت تسهیلات

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزیر :

پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی در کشور طی امسال