پشت اسرائیل به لرزه در آمد

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی :

پشت اسرائیل به لرزه در آمده است