گیلانیان
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ Thursday, 30 March , 2023

کشت زعفران

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان :

۲۰ درصد از زمین های کوهستانی گیلان مستعد کشت زعفران

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی