گیلانیان
چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

یادداشت شریعتمداری

یادداشت شریعتمداری :

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی