گیلانیان
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ Thursday, 30 March , 2023
ژوئن 2, 2013 کد خبر : 19164 خبر ها

قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای افزایش یافت

قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای افزایش یافت

گیلانیان : نماینده ویژه ی رئیس جمهور و هئیت دولت در امور چای امروز گفت‌: با ابلاغ هئیت وزیران قیمت خرید تضمینی هرکیلو گرم برگ سبز چای درجه ی یک ۱۲۰۰ تومان و درجه ی دو ۶۵۰ تومان تعیین شد .

کیهان هاشم نیا با بیان اینکه  قیمت خرید هرکیلوگرم چای سبز درجه ی یک پارسال ۷۰۰ تومان و درجه ی دو ۳۹۰ تومان بود گفت : قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک ۷۲ درصد و برگ سبز چای درجه ی  دو ۵۴ درصد افزایش یافته است .

وی ادامه داد : این اعلام تعرفه ها در حالی است که سالهای گذشته حداکثر ۱۵ تا ۲۵ درصد قیمت خرید تضمینی افزایش می یافت .

نماینده ی ویژه ی رئیس جمهور در امور چای ادامه داد : همچنین با تصویب هئیت دولت سازمان چای کشور مجازاست به منظور تشویق خرید چای تولید داخل برای اشخاصی که اقدام به خرید هرکیلوگرم چای خشک بدون یارانه تولید داخل یا ۴ کیلو و ۴۰۰ گرم برگ سبز بدون یارانه از کشاورزان می نمایند در فصل بهار ۳ کیلوگرم و در تابستان و پاییز ۳ کیلو و ۵۰۰ گرم مجوز واردات چای با نرخ تعرفه ۴ درصد صادر کند.

کیهان هاشم نیا ادامه داد: افرادی نیز که چای یارانه دار خریداری می کنند به ازای هرکیلوگرم می توانند یک کیلو و ۵۰۰ گرم چای خشک وارد کنند .

استاندارگیلان ادامه داد : قیمت فروش برگ سبز چای توسط سازمان چای کشور به کارخانه های طرف قرار داد نیز برای برگ سبز درجه ی یک ۸۰۰ تومان و درجه ی دو  ۴۲۰ تومان تعیین شده است .

گفتنی است : هئیت وزیران فرودین امسال بنا به پیشنهاد رئیس جمهور به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی استاندار گیلان را به عنوان نماینده ی ویژه رئیس جمهور در اتخاذ تصمیمات اجرایی تقویت صنعت چای تعیین کرد .

تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران است .

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

 

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی