Monday، 17 June 2024 | دوشنبه، 28 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : علیرضا شعبان نژاد با بیان اینکه کودهای غیر استانداردی در استان توزیع می شد که ما برخی از این متخلفان را دستگیر کردیم و با آنها برخورد قضایی انجام شد، گفت: کشاورزان نباید به هیچ وجه از کانال های غیر رسمی برای تهیه کود شیمیایی مورد نیاز خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: کود مورد نیاز استان در انبارها موجود است و کشاورزان می توانند برای دریافت کود مورد نیاز خود مراجعه کنند.

وی ادامه داد: مراجعه یکباره همه کشاورزان به مراکز توزیع کود موجب همهمه می شود و لازم است به ترتیب اقدام کنند.

شعبان نژاد در خصوص گسترش کودهای بیولوژیک در بین کشاورزان با بیان اینکه برای ترویج این امر، مشارکت کشاورزان سهم مهمی دارد، خاطرنشان کرد: رویکردها در این همکاری ها خوب است.

وی با بیان اینکه نمی توان کشاورزان را در اجرای استفاده از کودهای غیر شیمیایی اجبار کرد، خاطرنشان کرد: از 124 نفر مهندس کشاورزی کمک گرفته ایم تا برای ارتقای حفظ محیط زیست استان و تولید محصولات کشاورزی سالم تر مبارزه بیولوژیک را در بین کشاورزان ترویج دهند.

وی افزود: گیلان 238 هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که اجرای طرح مبارزه با آفات به روش بیولوژیک در 35 هزار هکتار آن انجام می شود و همچنین مبارزه با طرح غیر شیمیایی در 10هزار هکتار از باغات چای استان نیز اجرا می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه در سند چشم انداز برنامه پنجم توسعه، برنامه توسعه باغ مرکبات و همچنین اصلاح باغات استان وجود دارد گفت: در سال 91 اصلاح 340 هکتار از باغات استان انجام شد و در سالجاری نیز 380 هکتار اصلاح باغات انجام شده است.

وی درخصوص ارائه تسهیلات به کشاورزان گفت: به نهال های عاری از ویروس یارانه هایی داده می شود.

 شعبان نژاد با اشاره به اینکه برای اصلاح باغات در هر هکتار 15 میلیون تومان تسهیلات لازم است، افزود: ما پیش بینی می کنیم برای اصلاح باغات 20 میلیارد تومان تسهیلات لازم باشد. /منبع : ایسنا

گفتنی است کود کشاورزی در سالجاری از کیلوئی 400 تومان به 1100 تومان افزایش یافته است

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان