Tuesday، 23 July 2024 | سه شنبه، 02 مرداد 1403
1 2

19 ـ ایثار

چاپ کد خبر: 23218 |

یکی از مهمترین اموری که موجب رشد شخصیت جوانان می گردد و آن ها را برای رسیدن به بزرگی و آقایی مهیا می سازد، «ایثار» است که در زبان فارسی به عنوان «از خود گذشتگی» معنا می شود.

انسان از خود گذشته، کسی است که داوطلبانه و از روی اختیار و انتخاب خود، برای خانواده، اطرافیان و جامعه خویش فداکاری می کند. ایثارگر، فردی است که تنها به خویشتن نمی اندیشد و اهل خودخواهی نیست و از آلوده شدن به صفت بُخل [= خشک دستی] پرهیز می نماید.

آموختن ایثار

ایثار را باید از نوجوانی و جوانی، آموخت، بدان عادت کرد و به عنوان یک «سبک زندگی» برگزید. در غیر این صورت، در دوران میان سالی، نمی توان توقع ایثار از کسی داشت. بهترین نمونه ایثار در تاریخ معاصر کشور ما، بیش از دهها هزار جوانانی هستند که برای دفاع از میهن اسلامی و اعتقادات خویش در جبهه های نبرد حق علیه باطل، با سرافرازی و بزرگی، به شهادت رسیدند. مسلم است که اگر «از خود گذشتگی» آنان در هشت سال دفاع مقدس نبود، امروز دیگر کشور آبادی به نام ایران، وجود نداشت.

فردگرایی غربیEshaghi3

با گذشت آن سالیان حماسه و جوانمردی، به نظر می رسد که امروز برخی از جوانان از شنیدن کلمه «ایثار» بیزارند یا برایشان معنا و مفهومی ندارد. این طرز فکر، ناشی از تبلیغات گسترده جوامع غربی است که بر «فرد گرایی» تاکید داشته و به دنبال یک زندگی بی درد و سرشار از لذت لحظه ای، می باشد.

ایثار و مسلمانان

ما مسلمانان، قرن ها است که با این کلمه زیبا، آشنایی داشته و با عمق جان خویش، ایثار و فداکاری را در تمام لحظات زندگی خود، احساس می کنیم. یکی از مهمترین واژه هایی که دین مقدس اسلام به مردم آموخت، «ایثار» بود.

ایثار، بخش بزرگی از معنویت است و معنویت بدون آن، قابل تعریف نیست. در روایات دینی و داستان های تاریخی ملت های مسلمان، صدها نمونه از ایثارگری های جوانان و پیران مسلمان در جنگ ها و زندگی شخصی آنان، دیده می شود.

فداکاری برای آینده

شما جوانان باید برای آینده فداکاری کنید و برای بهبود جامعه، فردی از خود گذشته، باشید. برآورده کردن خواسته های فردی بسیار دلچسب است، ولی خواسته هایتان را فدای آرمان های والاتری کنید. زیرا این کار، شیوه ی ارزشمند کردن زندگی است.

خطر افراد تازه به دوران رسیده

اکنون کشور ما بیش از هر زمانی، به «ازخودگذشتگی فراوان» نیاز دارد. من از کسانی بیم دارم که با زیاده روی های مخصوص «تازه به دوران رسیده ها»، طوری رفتار می کنند که گویا اهل کشورهای اروپایی یا آمریکا هستند.

بیدارنمودن روحیه فداکاری

از آنجا که در زمانی زندگی می کنیم که جامعه ما، نیازمند سخت کوشی مستمر است، لذا بایستی بار دیگر روحیه فداکاری و جهادگری گذشته را در خود بیدار کنیم.

اگر فداکاری را به مفهوم از خودگذشتگی یک نسل برای رفاه «نسل آینده» بدانیم، پس لازم است هر نسل برای ایجاد آینده ای بهتر، فداکاری کند. چون رضایت یک نسل از زندگی خویش، رفتن به سوی خودخواهی و روی آوردن به خوشگذرانی، همیشه منجر به نارضایتی نسل بعدی خواهد شد.

شرط خوشبختی نسل آینده

رفاه نسل آینده، بستگی به فداکاری های نسل کنونی دارد. در حقیقت تامین رفاه و آسایش بدون فداکاری، میسر نیست. اگر بخواهیم از نظر فردی این موضوع را بررسی کنیم باید بگویم خوشبختی بچه ها، بستگی به فداکاری و از خودگذشتگی والدین آن ها دارد.

اشک ها و رنج های یک نسل، باعث رشد و رفاه نسل دیگر، می شود. به موازات آن، والدین

غیرمسئول و تن پرور، مسیری پر از نکبت و بدبختی را در مقابل فرزندانشان قرار می دهند.

معنای حقیقی فداکاری

منظور از فداکاری برای فرزندان این نیست که والدین از صبح تا شام زحمت بکشند و غذا، پوشاک، مسکن، تفریح و دیگرامکانات را برای آنان آماده سازند تا جوانانشان بخورند، بپوشند، خوش بگذرانند و هیچ مسئولیتی نداشته باشند. بلکه مراد از فداکاری این است که والدین برای تربیت صحیح فرزندان خویش، وقت بگذارند و آن ها را برای مبارزه با مشکلات، ایستادگی در برابر دشواری ها، عبور موفقیت آمیز از موانع متعدد زندگی، آماده سازند. رفاه امروز هر کشور، نتیجه مستقیم فداکاری ها و از خودگذشتگی های نسل پیشین آن ملت است.

معجزه راین

این موضوع در مورد همه ملت های پیشرفته دنیا، صادق است. موفقیت یک جامعه بر شالوده فداکاری های تمامی یک نسل، بنا می شود. بهترین سرمشق در این باره، مردم پرتلاش آلمان می باشند. مردمی که سال های متمادی با کار طاقت فرسا و بیست و چهار ساعته، برای برپایی «آلمان جدید» کوشیدند و خم بر ابرو نیاوردند. نهضت ساختمان سازی؛ همان آوازه پرطنین فداکاری و ایثار این ملت است.

روحیه فداکاری و از خودگذشتگی مهاجرین اولیه ی قاره آمریکا، پایه گذار پیشرفت و موفقیت جامعه آمریکای امروز است. البته جنایاتی که برخی از مهاجران اروپایی در هنگام مهاجرت، مرتکب شدند و ستمگری های آنان بر بومیان آن قاره، هرگز مورد قبول و تأیید انسان های با انصاف تاریخ نمی باشد.

موفقیت ژاپن نیز تا حد زیادی مدیون فداکاری مردم این مرز و بوم، طی سال های حکومت سلسله «می ای جی» است.

چه کسی جزیره انگلستان را به بریتانیای کبیر، تبدیل کرد؟. مسلم است افرادی که در منتهای زحمت، مانند بردگان، در وضعیت نامطلوب زمان انقلاب صنعتی، زحمت کشیدند.

چیزی رایگان بدست نمی آید

هیچ چیز در زندگی رایگان بدست نمی آید و هیچ رویدادی تصادفی نیست. هنگام کندن چاه، هر چه بیشتر حفر کنید، گودال عمیق تری به وجود می آید و هر چه گودال عمیقتر باشد، آب بیشتری خواهید داشت.

چراغ تابناک مسیر تاریخ

نسل های فداکار، چراغ تابناک مسیر تاریخ هستند. پرتوی که از عزم راسخ آنان برای ایجاد ملتی مرفه و خوشبخت و زندگی نوین حکایت دارد. نسل فداکار، نسلی است که هیچ چیز را تنها برای خود نمی خواهد و به فکر آیندگان نیز هست. زندگی چنین نسلی، در سخت کوشی و از خود گذشتگی، خلاصه می شود.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان