Monday، 15 July 2024 | دوشنبه، 25 تیر 1403
1 2

گیلانیان : از امروز ۳۰ دی توافق ژنو اجرایی می شود. به رغم پنهان کاری تیم ایرانی و ادعای شفاهی بودن توافق فنی برای اجرای توافق ژنو اما اطلاعات منتشر شده توسط کاخ سفید درباره متن توافقنامه اجرایی حاکی از آن است که این توافق مکتوب بوده و ایران از امروز روند از بین بردن اورانیوم ۲۰ درصد خود را آغاز می کند.

از امروز ۳۰ دی توافق ژنو اجرایی می شود. به رغم پنهان کاری تیم ایرانی و ادعای شفاهی بودن توافق فنی برای اجرای توافق ژنو اما اطلاعات منتشر شده توسط کاخ سفید درباره متن توافقنامه اجرایی حاکی از آن است که این توافق مکتوب بوده و ایران از امروز روند از بین بردن اورانیوم ۲۰ درصد خود را آغاز می کند. دولت ایران از امروز تولید اورانیوم ۲۰ درصد را نیز متوقف می کند. آنها همچنین دستور می دهند تنظیمات ساختار آبشار سانتریفیوژهای مرتبط با فرآیند غنی سازی ۲۰ درصد غیر فعال شود.

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور امروز دستور می دهد فرآیند رقیق سازی نیمی از ذخیره ۱۹۶ کیلوگرمی اورانیوم ۲۰ درصد کشور آغاز شود. فرآیندی که ۳ ماه ادامه خواهد داشت. نیم دیگر این ذخیره نیز باید طی ۶ ماه تبدیل به اکسید غیر مرتبط با غنی سازی شود. امروز روز آغاز از بین رفتن ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی ایران است. قطعا در سرزمین های اشغالی، امروز ۲۰ ژانویه یک روز فراموش ناشدنی خواهد بود. نابودی ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی ایران، شاید بهترین خبری باشد که آنها طی سال های اخیر شنیده اند. نگرانی آنها از قرار گرفتن ایران در مرحله آستانه از بین رفت. آن نقاشی نتانیاهو در سازمان ملل که سوژه کارتونیست های دنیا شده بود؛ امروز به بخشی از تعهدات ایران تبدیل شد و دولت ایران امروز فرآیند از بین بردن ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد را کلید زد. نتانیاهو امروز یکی از خوشحال ترین افراد دنیاست. امروز روز اجرای برنامه اقدام مشترک است. برنامه ای که «حداقل» ۶ ماه طول خواهد کشید.

تعهدات دولت ایران در این ۶ ماه قابل تامل است. از امروز بازرسی های روزانه با نظارت و مدیریت آژانس از تاسیسات نطنز و فردو آغاز می شود. دولت ایران تعهد داده است هیچگونه فعالیت سوخت رسانی در رآکتور اراک انجام نمی دهد. ایران از امروز متعهد شده است هیچگونه اقدامی که منجر به فعال سازی فرآیند تولید پلوتونیوم در اراک شود را انجام نخواهد داد. حتی آزمایش های مرتبط با سوخت رآکتور اراک نیز مطلقا صورت نخواهد گرفت. دولت ایران از امروز متعهد شده است تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشند را تولید نمی کند. دولت از امروز متعهد شده سوخت یا آب سنگین به رآکتور هسته ای اراک منتقل نمی کند. اراک از امروز ماهیت هسته ای خود را از دست می دهد. دولت ایران متعهد شده از امروز حدود نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده در نطنز و سه چهارم سانتریفیوژهای نصب شده درتاسیسات فردو - ازجمله سانتریفیوژهای نسل جدید- به غنی سازی اورانیوم نمی پردازد. به عبارتی از امروز ۵۰ درصد نطنز و ۷۵ درصد فردو به تدریج تعطیل می شود. دولت ایران از امروز تعهد می دهد تولید سانتریفیوژ جدید تنها برای جایگزینی سانتریفیوژهای معیوب انجام شود. به عبارتی آبشارهای جدیدی راه اندازی نمی شود. بلکه تنها می توان سانتریفیوژها مستهلک را با سانتریفیوژهای دیگر جایگزین کرد. دولت ایران از امروز متعهد شده هیچگونه برنامه غنی سازی جدید در دستور کار نداشته باشد.

ایران همچنین تعهد داده است حجم غنی سازی ۵ درصد خود را نیز محدود کند. بر اساس متن توافقنامه اجرایی، آژانس بین المللی انرژی اتمی مرجع راستی آزمایی اجرای تعهدات دولت ایران است. بر همین اساس بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح روز شنبه ۲۸ دی ماه وارد تهران شدند. ماسیو آپارو، معاون مدیرکل آژانس و رئیس پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی، رئیس تیم بازرسی برای راستی آزمایی اقدامات دولت ایران است. آنان از امروز دوشنبه ۳۰ دی ماه در تاسیسات نطنز و فردو حاضر می شوند تا بر روند تعهدات ایران بویژه از بین بردن ذخیره اورانیوم ۲۰ درصد نظارت کنند. آنها تاسیسات اراک را نیز ماهانه بازرسی می کنند. بازرسان آژانس پس از راستی آزمایی اقدامات ایران، می توانند گزارشات خود را به ۱+۵ ارائه کنند و در صورت تایید اجرای تعهدات ایران، آنگاه طرف مقابل تعهدات خود را به اجرا می گذارد. مهم ترین تعهد طرف مقابل آزادسازی مبلغ ۴ میلیارد و دویست میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در ۸ قسط است. آنها همچنین برخی تحریم های فرعی مانند تحریم بخش پتروشیمی، واردات در بخش خودروسازی، هواپیمایی و فلزات گرانبها را لغو می کنند. آنها تعهد داده اند در صورتی که ایران به تعهدات خود عمل کند؛ تحریم های بیشتری را علیه چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و تایوان به خاطر خرید نفت از ایران اعمال نمی کنند. به عبارتی در قبال اقدامات ایران، محدودیت های جدید علیه این ۶ کشور اعمال نخواهد شد.

آنها همچنین یک سری مجاری را برای انتقال ارز برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور خواهند گشود. تعهدات طرفین قابل مقایسه نیست. ایران گام های اعتمادساز بلندی را برداشته است و حقیقتا دستاورد ویژه ای دریافت نکرده است. توازن گام ها رعایت نشده است. نگرانی اصلی آمریکا و اسرائیل برطرف شده است. اما نگرانی های ایران همچنان پابرجاست. نه حق غنی سازی به رسمیت شناخته شده است و نه تحریم های اصلی و بنیادین، یعنی تحریم های نفتی و بانکی برداشته شده است.

هولوکاست است

اقدامات اعتمادساز ایران حقیقتا بخش عمده ای از تاسیسات هسته ای ایران را تعطیل می کند و اکسیر دستاوردهای هسته ای، یعنی ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی را نیز از بین خواهد برد. مقایسه دستاوردهای هسته ای ایران قبل از توافق و پس از توافق به خوبی نشان می دهد چه حجمی از تاسیسات و دستاوردهای هسته ای ایران درحال تعطیلی و نابودی است. بیش از ۶۰ درصد فعالیت های غنی سازی ایران طی این مدت تعطیل می شود. به عبارتی روند غنی سازی در ایران به نصف کاهش می یابد. هیچ فرآیند غنی سازی دیگری تعریف نمی شود. تحقیق و توسعه از مرحله فعلی فراتر نمی رود. تعطیلی فرآیند منجر به تولید پلوتونیوم یعنی تعطیلی ماهیت هسته ای تاسیسات اراک؛ آب سنگین اراک تقریبا کارایی ویژه ای در پروژه هسته ای ایران نخواهد داشت و از همه مهم تر، اورانیوم ۲۰ درصد ایران که زمانی برگ برنده برای مصونیت تاسیسات هسته ای ایران بود، طی این مدت دیگر وجود نخواهد داشت. ایران تقریبا بیش از نیمی از فعالیت های هسته ای خود را یا از بین برده یا تعطیل کرده است. تعهد ناچیز طرف مقابل را که کنار تعهدات ایران قرار دهیم، عمق واقعیت آشکارتر می شود. آیا این اقدامات برای دولت ایران یک پیروزی است؟ نابودی و تعطیلی تاسیسات هسته ای در مقابل آزادسازی چند میلیارد دلار دارایی های «خودمان»، پیروزی است؟

واقعیت چیز دیگری است و آنچه ادعا می شود چیز دیگر. و تاسف انگیز تر اینکه گفتن از این واقعیت نیز هزینه ساز است. انتقادات به تیم مذاکره کننده درباره اقدامات آنها در مذاکرات همواره با واکنش های تند مواجه شده است. طی ماه های اخیر بارها و بارها طرفداران دولت، منتقدان عملکرد هسته ای دولت را «تندرو» و «افراطی» نامیده اند. در اقدامی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه نیز منتقدان خود را «همراهان اسرائیل» نامید.

منتقدان متهم به صهیونیسم شدند و دست آخر این رئیس جمهور بود که منتقدان را «تازه انقلابی» و «کاسب تحریم» نامید. فشار به جریان منتقد رفتار هسته ای دولت در مذاکرات با ۱+۵ بسیار زیاد است. کسانی که معتقدند در جریان توافق ژنو و تعهدات طرفین، اشتباهات وحشتناکی علیه منافع ملت صورت گرفته، با برچسب های دولتی ها مواجه می شوند. گویی توافق ژنو در ایران به مثابه موضوع هولوکاست در غرب است. گفتن از واقعیت توافق ژنو هزینه دارد و این موضوع برای خیلی ها خط قرمز است.

نگرانی ها ادامه دارد

اما در تعهدات دولت ایران درباره متن توافق اجرایی نگرانی هایی وجود دارد. درحالی که تیم مذاکره کننده دولت از محرمانه و شفاهی بودن مفاد مذاکرات سخن می گفت و مفاد این توافق را پنهان می کرد اما در آمریکا کاخ سفید با انتشار بیانیه ای مفاد این توافق اجرایی را به اطلاع افکار عمومی خود رساند. این موضوع با انتقاد وسیع در داخل کشور مواجه شد. اطلاع رسانی آمریکایی ها از روند توافق اجرایی باعث شد یک بار دیگر صاحبنظران و اهالی رسانه در ایران تیم مذاکره کننده را شماتت کرده و خواستار تجدیدنظر آنها در پنهان کاری حقوق مردم شدند. اقدام آمریکایی ها واکنش محمدجواد ظریف را به دنبال داشت. ظریف گفت: برای ما هیچ نگرانی از انتشار این متن وجود ندارد اما به هر حال متنی است که قرار است متن نباشد و تفاهم شفاهی باشد که در واقع تدوین مکتوب تفاهم شفاهی است برای اجرا. متاسفانه برخی کشورها برای مسائل داخلی خود از ابتدا تلاش کردند به جای پخش کردن اصل سند که اتفاقا چندان طولانی نبوده است که بخواهد خلاصه شود چیز دیگری را پخش کنند. همان روز اول سندی با نام فکت شیت پخش شد. اخیرا هم در روزهای گذشته متنی با عنوان خلاصه توافق پخش شده است.

قابل توجه است که برخی کشورها به هر دلیلی تمایل ندارند آنچه متن توافق است پخش شود. به هر حال آنچه برای ما مهم است ادامه اجرای توافق است. وزیر امور خارجه که در یک کنفرانس خبری با همتای سنگالی خود اظهارنظر می کرد؛ افزود: توافق اخیر شفاهی بود و برای پخش در عموم نبود؛ ما از انتشار آن نگرانی نداریم. متاسفانه برخی کشورها از ابتدا تلاش می کردند چیزهای دیگری غیر از واقعیت را منتشر کنند. یکی از کشورها به هر دلیلی تمایل ندارد تا مذاکرات به نتیجه برسد. انتقاد از عملکرد تیم مذاکره کننده ایرانی زمانی گسترده تر شد که کاخ سفید متن توافق اجرایی را در اختیار سنا نیز قرار داد. نمایندگان مجلس در ایران با استناد به این اقدام کاخ سفید به پنهان کاری تیم مذاکره کننده دولت ایران اشاره می کنند که از ارائه جزئیات توافق اجرایی به مجلس، خودداری می کند. آنها بارها به صراحت به مردم گفته اند نمایندگان شان در مجلس از توافق ژنو بی خبر هستند.

نگرانی کنگره چگونه رفع شد؟

در کنگره دیگر کسی از تحریم های جدید سخن نمی گوید. آیا باراک اوباما مانع تصویب این تحریم ها شد؟ او گفت در صورت تصویب تحریم جدید آن را وتو می کند. اما واقعیت حکایت دیگری دارد. روایت رسانه های آمریکایی از توافق هسته ای در مذاکرات کارشناسی نشان دهنده افزوده شدن برخی موارد به تعهدات ایران یا به عبارتی مواردی در رفع نگرانی های کنگره در متن توافق جدید است. یک روزنامه آمریکایی می گوید توافق جدیدی که ایران و ۱+۵ بر سر نحوه اجرای توافق ژنو انجام داده اند بیش از هر چیز به نگرانی های کنگره آمریکا پاسخ می دهد. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله ای به قلم نفتالی بن داوید که روز ۲۱ دی منتشر شده با اشاره به توافق جدیدی که ایران و ۱+۵ انجام داده اند، نوشت: این توافق نگرانی هایی را لحاظ می کند که در متن اصلی طرح اقدام مشترک در نظر گرفته نشده بود. این روزنامه آمریکایی می نویسد: «مقامات آمریکایی روز جمعه به طور دقیق توضیح ندادند مساله سانتریفیوژها و اراک چگونه مورد رسیدگی قرار گرفته است. در عین حال، این مقامات گفتند این توافق به نگرانی هایی می پردازد که بسیاری در کنگره ابراز کرده اند. این افراد می گویند برنامه هسته ای ایران بر خلاف مذاکرات می تواند پیشرفت کند.»

اعتراف صریح مقام های آمریکایی در این متن به اینکه در مذاکرات کارشناسی درصدد رفع دغدغه های کنگره بوده اند، نشان دهنده این است که متن تفسیری توافق شده دارای اهمیت فراوانی است. آیا نگرانی های کنگره با پذیرش تعهدات جدید از سوی تیم مذاکره کننده دولت ایران برطرف شده است؟ آیا قرار است در موضوع تفسیرها، یکی از طرفین کوتاه بیاید؟ پاسخ این سؤالات واضح است اما این را می توان به صراحت گفت که تیم مذاکره کننده ایرانی دغدغه هایی درباره تصویب تحریم جدید در کنگره آمریکا داشته است./منبع : جهان نیوز - کد مطلب: 338564

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان