Monday، 17 June 2024 | دوشنبه، 28 خرداد 1403
1 2

گیلانیان به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، : با تصویب هیئت وزیران هادی الماسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان به عنوان عضو شورای عالی فنی کشور انتخاب شد.

هادی الماسی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و مشاور عمرانی استانداری گیلان با تصویب هیئت وزیران به عنوان عضو شورای عالی فنی کشور منصوب شد.

در این گزارش آمده، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356کل کشور مصوب 1358 تصویب کرد، مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی تعیین می شوند.

این مصوبه مورخ 16 اردیبهشت 93 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356کل کشور مصوب 1358 شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده دار می شود.

بررسی و تصویب قیمت های پایه و ضوابط و دستورالعمل های مربوط به آن، بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمت های پایه قابل عمل در آنها نیست.

تجدید نظر در نرخ پیمان ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آنکه در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش بینی لازم برای جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

بنا بر این گزاش در تبصره یک آمده است، در مورد پیمان های مربوط به طرح های عمرانی منطقه ای و خاص ناحیه ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت ها از 20 درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز نکند، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می شود.

در تبصره دوم گفته شده است، در مورد پیمان های مربوط به طرح های عمرانی کشوری اختیارات فوق الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت ها از 15 درصد مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکنند، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال مشروط بر آنکه از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکند، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

بنابر این گزارش، بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سئوال دستگاه های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه نکرده باشد.

در بند دیگر آمده است، وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده دار خواهد بود و مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم الاجرا است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان