Tuesday، 25 June 2024 | سه شنبه، 05 تیر 1403
1 2

گیلانیان : مدیر روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان حیات سازمانی را مستلزم فعالیت مداوم روابط عمومی ها دانست و افزود: هر سازمانی بدون وجود روابط عمومی زنده و پویا، موفق و اثربخش نخواهد بود، روابط عمومی در کشور ما نیاز به توسعه همه جانبه، ترقی و تعالی روزافزون دارد.

اسماعیل ایوبی، مدیر روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با اشاره به روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ها، اظهار کرد: روابط عمومی به عنوان یک نهاد ارتباطی متعلق به جامعه مدرن است، این ساختار در بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی در جایگاه واقعی خود قرار گرفته ولی در جوامع جهان سومی این ساختار بیشتر تقلیدی و دچار روزمرگی و پراکنده کاری شده است.

وی افزود: روابط عمومی ها به دلیل جایگاه راهبردی زیربنایی خود می توانند سازمان های مختلف را در همگامی با پیشرفت و تحولات جهانی یاری دهند، چراکه روابط عمومی یک واحد پویا و ارگانیک سازمانی است که هیچ گاه در آن سکون و تعطیلی وجود ندارد.

ایوبی حیات سازمانی را مستلزم فعالیت مداوم روابط عمومی ها دانست و تصریح کرد: هر سازمانی بدون وجود روابط عمومی زنده و پویا، موفق و اثربخش نخواهد بود، روابط عمومی در کشور ما نیاز به توسعه همه جانبه، ترقی و تعالی روزافزون دارد.

مدیر روابط عمومی بنیاد شهید گیلان با بیان اینکه امروزه کمتر سازمانی را در سطح جهان می توان یافت که فاقد واحد روابط عمومی باشد، تاکید کرد: این امر نشانگر جایگاه و نقش راهبردی روابط عمومی در زندگی فردی و اجتماعی افراد سازمان هاست.

وی با بیان اینکه روابط عمومی چشم، گوش و قلب سازمان است که بدون آن حیات سازمانی دوام ندارد، ادامه داد: روابط عمومی کار مدیریت است، در واقع یکی از مبانی توسعه سازمانی، روابط عمومی است.

ایوبی با بیان اینکه روابط عمومی، پایگاه اطلاعاتی و ارتباطی سازمان است، بیان کرد: نادیده گرفتن روابط عمومی، یعنی نادیده گرفتن حجم وسیعی از مخاطبان و اهمیت ندادن به پاسخگویی، یعنی عدم اعتقاد به کار گروهی و مشارکتی که با نگرش سازمان یافته مغایرت دارد.

مدیر روابط عمومی بنیاد شهید گیلان متذکر شد: روابط عمومی از طریق مدیریت نهادی می کوشد تا خود نمونه ای از ارزش های سازمانی باشد و با فعالیت های خاص خود ارزش را به اثبات رساند و کارکنان روابط عمومی ها همواره باید توجه داشته باشند که هر نوع عمل یا گفتاری بر فرهنگ و ارزش های سازمان اثر می گذارد.

وی اظهار کرد: روابط عمومی باید بر محور تفکرمداری، مشارکت مداری و اطلاع مداری باشد تا بتواند در راستای کمک به اثربخشی سازمان موثر باشد و با نواندیشی و نوگرایی، ابتکار و خلاقیت مستمر عجین شود و خود را با تحولات و پاسخگویی مرتب به افکار عمومی منطبق و هماهنگ سازد.

ایوبی در پایان خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها به دلیل وظیفه ماهوی به عنوان یکی از ارکان و بازوان اجرایی مدیریتی و افکار عمومی، باید محور ایجاد تحول اداری بوده و نقش انکارناپذیر خود را در شناسایی نقاط ضعف و در عین حال شفاف سازی، رفع ابهامات و پاسخگویی های به موقع امور از سوی دستگاه های اجرایی به منصه ظهور برسانند.

همرسانی کنید:
برچسب‎ها : تیتر اول 4

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان