Tuesday، 25 June 2024 | سه شنبه، 05 تیر 1403
1 2

گیلانیان : معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور با اعلام اینکه در اختصاص اعتبار به طرح های عمرانی استان ها، پیشرفت بیش از 80 درصدی طرح ها در اولویت است، گفت: دولت معطوف به این نیست که حتما نتیجه توافقات ژنو مثبت باشد و حتی اگر شرایط به مراتب بدتر از این هم شود، آماده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت گفت: برای اختصاص اعتبار به طرح های عمرانی استان ها از پیشنهادهای نمایندگان استفاده می کنیم، اما تصمیم نهایی را معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی می گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهارداشت: اعتبارات عمرانی امسال به علت تعدد طرح ها معطوف به طرح هایی بود که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما برخی نمایندگان نظر داشتند تعدادی از طرح ها در حوزه انتخابیه داریم که کمتر از 80 درصد پیشرفت دارد اما توجیه اجتماعی و ملی دارد که باید آنها را انجام دهیم.

وی افزود: به همین دلیل در تبصره 22 قانون بودجه 3700 میلیارد تومان بودجه تعیین و با مشخص شدن سهم هر استان قرار شد خود معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با شاخص هایی در جهت توازن منطقه ای این ارقام را در میان استان ها تقسیم کند.

نوبخت ادامه داد: با 32 شاخص برحسب میزان توسعه یافتگی یا محرومیت سهم هر شهرستان را مشخص کردیم و برای اینکه نمایندگان در جریان فعالیت ما قرار گیرند در جلساتی با آنان شاخص ها را معرفی و سهم و شهرستان را بیان کردیم.

معاون رئیس جمهور افزود: برای اینکه بتوانیم از 2 هزار و 906 طرح ناتمامی که وجود دارد، برای طرح های با پیشرفت کمتر از 80 درصد هم اعتباری در نظر بگیریم، این احترام را برای نمایندگان قائل شدیم که می توانند پیشنهادهای خود را ارائه کنند.

وی گفت: هم اکنون به همه شوراهای برنامه ریزی استان ها سهم هر شهرستان را ابلاغ کرده ایم، پیشنهاد نمایندگان هم در آن شورا بررسی و تأیید یا تعدیل می شود و در نهایت به ما پیشنهاد می شود آنگاه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با توجه به شاخص های خود اقدام به توزیع می کند.

نوبخت خاطرنشان کرد: در نهایت قانون مصوب مجلس و نمایندگان، این حق و مأموریت را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می دهد که این اعتبار را توزیع کند.

معاون رئیس جمهور گفت: آنچه که نمایندگان انجام می دهند پیشنهادهایی است که ارائه می کنند، همچنین از وزرا و استانداران خواستیم پیشنهادها را به دستگاه های اجرایی بدهند که پیشنهادها جمع بندی و بعد به ما داده می شود و آن هم نه به عنوان مصوبه چون قانون این مأموریت را برای معاونت قائل شده است.

وی ادامه داد: در فضای تعاملی می خواهیم از عقل جمعی همه کسانی که در فضای سیاسی و اقتصادی نقش آفرین هستند استفاده کنیم و در پشت درهای بسته برای شهرستان ها تصمیم نگیریم.

نوبخت درباره اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت سیاست های چشم انداز 20 ساله کشور است که اهداف کلی و شاخص های سنجش میزان موفقیت دولت برای رسیدن به اهداف را تهیه کرده ایم، البته این کار را دولت به تنهایی نمی تواند انجام دهد.

معاون رئیس جمهور گفت: در اقتصاد باید با مردم گرایی از همه ظرفیت ها استفاده شود و چون دولت هم منابع انسانی و مالی کافی را در اختیار ندارد، حتما باید از ظرفیت دیگر بخش ها استفاده کرد.

وی تاکید کرد: از همه دستگاه ها خواسته شده اهداف کمی و کیفی، ملاک اندازه گیری و وضع موجود و مطلوب خود را بدون کلی گویی ارائه دهند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به امکانات فراهم کشور تاکید کرد: حجت برای ما دولتی ها فراهم است، امکانات کشور هم فراهم است و ما با قبول واقعیات بر سر کار آمدیم و دولت معطوف به این نیست که حتما نتیجه توافقات ژنو مثبت باشد و حتی اگر شرایط به مراتب بدتر از این هم شود، آماده ایم.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان