Tuesday، 23 July 2024 | سه شنبه، 02 مرداد 1403
1 2

گیلانیان : فرمانده نیروی انتظامی گیلان رسانهها و وفاق ملی را عاملی در جهت تقویت امنیت ملی دانست و گفت: همبستگی و وفاق ملی به عنوان پدیدهای اجتماعی، از لوازم و نتایج قطعی و حتمی توسعه همه جانبه و امنیت ملی است.

سردار ابراهیم قائدرحمتی، فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه گیلان، با اشاره به جایگاه ارتباطات و اطلاع رسانی، اظهار کرد: در عصر حاضر که عصر سلطه ارتباطات نامیده می شود، بی گمان در مورد همه مسائل جهان، بزرگترین رسالت اطلاع رسانی بر دوش رسانه های جمعی است.

فرمانده انتظامی استان گیلان به جایگاه حائز اهمیت مطبوعات در بین سایر رسانه ها اشاره کرد و افزود: عدم انجام رسالت و کارکرد واقعی از سوی مطبوعات، ممکن است تأثیرات قابل توجهی بر امنیت ملی کشورها بگذارد، اما نکته ظریفی که درباره رابطه مطبوعات و امنیت ملی باید بدان اشاره کرد، این است که، شاید برخی از افراد و گروه ها به اشتباه، رابطه میان مطبوعات و امنیت ملی را از دیدگاه سلبی مورد بحث قرار دهند و معتقد باشند که مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی معمولاً نقش تخریبی بر امنیت ملی دارند، در حالی که مطبوعات می توانند نقش مثبت و ایجابی نیز در این نوع امنیت ایفا کنند.

وی به تجزیه و تحلیل تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دو بعد سلبی و ایجابی پرداخت و تصریح کرد: منظور از تأثیرات سلبی مطبوعات بر امنیت ملی آن است که عملکرد مطبوعات شاخصه های امنیت ملی را به خطر اندازد و نیز تأثیرات مثبت و ایجابی آن می تواند افزایش ضریب امنیت ملی در اثر عملکرد مطبوعات باشد لذا میزان رعایت حدود و مرزهای آزادی، تقویت یا تضعیف وحدت ملی، توجه به انتقاد سازنده یا تخریب، جلب مشارکت سیاسی یا گسترش بی حسی سیاسی، میزان تقید مطبوعات به حفظ ارزش های دینی و ملی، توجه یا عدم توجه به رسالت واقعی مطبوعات و رویکرد مطبوعات به مقوله قانون گرایی از جمله مقولاتی است که نحوه مواجهه و تعامل مطبوعات با آنها می تواند بر امنیت ملی کشورها تأثیر ایجابی و یا سلبی داشته باشد.

جست وجوی امنیت یکی از مهمترین کنش های انسانی

وی جست وجوی امنیت را یکی از مهمترین کنش ها و انگیزه های انسانی دانست و عنوان کرد: این کنش با جوهر هستی انسان، پیوندی ناگسستنی دارد، چراکه حفظ ذات و صیانت نفس همواره از اساسی ترین میل های انسان بوده و هست. علاوه بر این، انسان ها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر و مناسبات گوناگون تشکیل جامعه می دهند لذا مهمترین نیاز هر جامعه، تامین امنیت جامعه و افراد آن است.

قائدرحمتی به تبیین جایگاه امنیت در اسلام پرداخت و گفت: امنیت از دیدگاه اسلام یکی از اصول زندگی فردی و جمعی، زمینه ساز بهره وری از مزایا و مواهب حیات و تکامل بشر و یکی از مقدس ترین آرمان هاست، تا جایی که «ایمان» یعنی باور همراه با عمل که برای انسان امنیت به ارمغان می آورد در قرآن و نصوص اسلامی به عنوان مقدس ترین سرمایه انسانی شمرده شده است. علاوه بر این در قرآن کریم شهری که از امنیت برخوردار است به عنوان الگوی سرزمین ایده آل آمده است.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به مفاهیم امنیت، اضافه کرد: درباره مفهوم امنیت تعاریف مختلفی ارائه شده است، اما امنیت طبق جامع ترین تعاریف، عبارت از توانایی برای رفع تهدیدات خارجی علیه حیات سیاسی و یا منافع ملی خود است که از جنبه مختلف تأکید شده است. در تعریف امنیت سطوح مختلفی مدنظر قرار می گیرد که از امنیت فردی شروع شده تا به امنیت ملی می انجامد.

اصول امنیت عمومی

وی با اشاره به انتظام ملی بعنوان یکی از اصول امنیت عمومی گفت: نظم و امنیت تولید جمعی است که به میزان بلوغ اجتماعی ملت و کارکرد دستگاه های حکومت بستگی دارد. اگر نظم و امنیت، به عنوان نیاز زندگی اجتماعی توسط جامعه به رسمیت شناخته شده باشد، به نحوی که آن را برمنافع فردی و گروهی خود مقدم بدارند و بر صیانت از آن متعهد بوده و مشارکتی مسئولانه در آن داشته باشند و اگر دولت (به معنای عام آن) مهم ترین کار ویژه خود را تولید و تامین نظم و امنیت دانسته و کارکرد دستگاه های مختلف خود را، برای نیل به شاخصه های نظم و امنیت عمومی تنظیم نموده و این مطلب را که «اصلی ترین شاخص و ثمره توسعه اجتماعی، نظم و امنیت پایداراست» در نظامات خودنهادینه نماید، دراین صورت، انتظام ملی به منصه ظهور رسیده و ارزش های خود را در الگوی عمومی نظم اجتماعی، متجلی می سازد. در واقع سطح انتظام ملی دارای مولفه هایی می باشد که سطح «تولید نظم وامنیت» از مصادیق بارز آن است.

فرمانده انتظامی استان گیلان سطح تعاملی را از دیگر اصول امنیت عمومی برشمرد و ادامه داد: این سطح، ناشی ازکارکردهای دستگاه ها و نهادهای قانونی ایجادنظم و امنیت است. علاوه بر پلیس، دستگاه های دیگری نیز در حوزه تعاملی این سطح قرار داشته و به آن پوشش می دهند، که ازجمله آنها می توان به دستگاه های قضایی، اطلاعاتی، دفاعی – امنیتی، بسیج، ستادهای مبارزه با موادمخدر، مبارزه با قاچاق کالا و ... اشاره نمود.

قائدرحمتی افزود: وحدت نظر و عمل در این سطح (به این معنا که در تحلیل اهداف، اولویت ها، اصول و راهبردها، به طور منسجم و هم افزا و به دور از نگاه بخشی حرکت کنند) به «نگهداری نظم وامنیت عمومی» منتهی می شود. ازسوی دیگر، بدون وحدت و انسجام، چالش های اجتماعی، انتظامی، امنیتی مختلفی امکان بروز یافته و نظم و امنیت پایدار را مورد تهدید قرار می دهند.

وی سطح عملیاتی را دیگر اصول امنیت عمومی نام برد و گفت: محور این سطح، پلیس بوده و رسالت آن «پاسداری از نظم و امنیت مستقر»، بر محور قوانین و مقررات عمومی می باشد. در این سطح، نیروی انتظامی از یک سو بایستی انتظارات، توقعات و مطالبات بر حق جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و از سوی دیگر، سازمان و ساختار خود را در ابعاد سخت ا فزاری و نرم ا  فزاری، متناسب با تغییرات و تحولات جامعه متحول نماید، تحولاتی که بتواند سازمان را همگام با مقتضیات اجتماعی و با نگرش به حال و آینده بازتعریف و تجهیز کرده و برای آن فرصت بالندگی فراهم آورد.

نقش اطلاعرسانی و ارتباطات در امنیت ملی

قائدرحمتی در خصوص نقش اطلاع رسانی و ارتباطات در امنیت ملی، متذکر شد: امنیت ملی به عنوان مفهومی تعمیم یافته به تمامی وجوه اجتماعی، دارای ابعادی فراتر از توان نظامی جهت حفاظت از مرزهای ملّی است. تردیدی نیست که قدرت نظامی برای حفظ استقلال ملی، یکی از مهمترین پایه های امنیت ملی بشمار می آید، اما از آنجا که حتی در کلی ترین تعاریف نیز، از امنیت ملّی به منزله «قدرت به حداقل رسانیدن هر نوع تهدید به منافع ملّی، تمامیت ارضی و استقلال کشورها» یاد می شود، لذا مؤلفه های جدید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تحقیق این مفهوم معنا یافته است. هم تهدید منافع ملّی و هم ساز و کارهای مقابله با آن، مقوله هایی چند سببی و چند وجهی هستند که در یک فضا و زمان، دستخوش دگرگونی و تغییر مداوم و شتابان می شوند.

وی افزود: فرآیند پر شتاب ارتباطات جهانی که حاصل گسترش جابجایی های انسانی و مسافرت، جهانگردی و توسعه کمی و کیفی رسانه های نوشتاری، پخش جهانی شبکه های رادیو و تلویزیونی و شبکه های ماهواره ای، جریان های فرامرزی اطلاعات، همراه با تحول ابزاری و رواج بین المللی رسانه های کوچکی چون تلفن، رایانه، مودم، ویدیو، دستگاه های تکثیر و انتقال و مرتبط شدن آنها با یکدیگر است، چشم انداز گسترده ای از امنیت ملّی، عوامل بقا و موانع آن ترسیم کرده است.به یقین انقلاب ارتباطات، سهم بزرگی در پیدایش دورانی ایفا نموده که به درستی عصر «شتابندگی تاریخ» نامیده شده است.

فرمانده انتظامی استان گیلان گفت: اگر قرون ماضی برای فروپاشی امپراطوری های عثمانی، اتریش، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، انگلیس و آلمان دو جنگ جهانی لازم آمد، برای اضمحلال امپراطوری شوروی (سابق) حضور رسانه های جهانی، ویدیو، شبکه های کامپیوتری کافی بود؛ تا ساز و کارها و تغییرات اجتماعی از پیش مهیا شده را تشدید نمایند. در این فرآیند تغییر، آنچه که بسیار اهمیت دارد، حفظ و استحکام همبستگی و پیوستگی میان بخشهای مختلف جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ بخشی نسبت به بخش های دیگر جامعه نباید دچار پس افتادگی یا پیش افتادگی شود، اضافه کرد: چرا که وقوع چنین امری عدم تعادل و بی ثباتی را در پی دارد و همین جریان، امنیت ملی را به مخاطره می اندازد. آنچه مسلم است ارتباطات و امنیت، رابطه ای دوسویه، متقابل و جدایی ناپذیر از یکدیگر دارند. بنابراین، این تأمین امنیت در گرو تناسب نظام اطلاع رسانی و ارتباطی با نیازهای ملّی و تهدیدهای بین المللی است.

دو چهره سازنده و ویرانگر ارتباطات جمعی در پاسخگویی به نیازهای ملی

قائدرحمتی با بیان اینکه ارتباطات جمعی با دو چهره سازنده و ویرانگر خود در روند پاسخگویی به نیازهای ملی و تهدیدهای بین المللی ظاهر می شود، گفت: چهره ویرانگر آن  روزمره کردن جامعه و به عبارتی؛ گسستن از گذشته و نیندیشیدن به آینده است. منفعل ساختن فکری و فرهنگی جامعه در زیر رگباری از اطلاعات و اخبار از هم گسیخته، تحریف واقعیت ها، تولید بی امان رویا و گسترش شتابان ارزش های چیره جهان صنعتی و مادی اندیش می باشد. اما از چهره سازنده ارتباطات جمعی نیز نباید غفلت کرد. رسانه های جمعی در این گذار تاریخی در عین حال می توانند تأمل درباره زمان را بیاموزند و گذشته، حال و آینده را در مسیر تاریخی جامعه پیوند زنند و امکان ارتباط میان انسان، تاریخ و جهان را فراهم آورند.

فرمانده انتظامی استان گیلان رسانه ها و وفاق ملی را عاملی در جهت تقویت امنیت ملی دانست و ادامه داد: همبستگی و وفاق ملی به عنوان پدیده ای اجتماعی، از لوازم و نتایج قطعی و حتمی توسعه همه جانبه و امنیت ملی است. وفاق ملی که انسجام و همبستگی جامعه را پایدار می کند، پدیده ای فراتر از یگانگی و یکسانی است که بنیاد آن بر حضور و قبول ارزش های مشترک قرار دارد؛ اما، به معنای مشابهت مکانیکی در اندیشه و عمل نیست. در مجموع، کار رسانه ها در حفظ و تحکیم وفاق ملی، چه به لحاظ سخت افزاری و چه به لحاظ نرم افزاری و بالا بردن توان انتخاب جامعه، افزایش مشارکت، رقابت و پویایی شهروندان، درونی و نهادینه کردن نظام ارزشی و باورهای اعتقادی و معرفی ساز و کارهای حل و فصل تعارض ها و چندگانگی های فرهنگی و اجتماعی است.

وی با بیان اینکه رسانه های جمعی باید بتوانند به برقراری و استحکام رابطه میان تنوع و وحدت و یا تمایز و یکپارچگی مدد رسانند، تا وفاق ملی و در نهایت، «امنیت ملّی» پایدار بماند، یادآور شد: به یاری همین رسانه ها می توان در جهت ارتقای سطح دانش، نگرش و رفتار اجتماعی و بازشناسی و باز تولید ارزشها و باورهای عمیق و استوار جامعه و نهادی کردن آنها، گامی جدی برداشت و کیفیت جدیدی از پیوستگی های درونی و پویا را بوجود آورند.رسانه ها قدرت آن را دارند که با تقویت همبستگی ملّی و هماهنگی میان بخش های مختلف اجتماعی در عین حفظ تفاوت ها، قدرت فهم و ادارک و تحمل و انتخاب فعال جامعه و در نهایت سطح و عمق «پایداری ملّی» را بالا ببرند.

قائدرحمتی خاطرنشان کرد: از این رو ملاحظه می شود که فقدان یا ضعف رسانه های کارآمد، می تواند موجبات توسعه نیافتگی فرهنگی، از هم گسیختگی توسعه اجتماعی و در نهایت توسعه نیافتگی سیاسی را فراهم سازد. این مسئله، بویژه در شرایطی که جامعه ما در حال پویایی تاریخی و تحولات عینی است که تحت تأثیر عوامل جهانی و ملّی، و تغییر در محیط به انجام می رسد اهمیت بیشتری می یابد. بطوریکه در جامعه ما به دلیل وجود برخی ویژگی های اجتماعی، تاریخی، مذهبی، قومی و زبانی، و نیز شتاب رشد شهرنشینی و پیدایش جامعه نو و تحرک های جمعیتی طبقاتی، صنفی، سیاسی و فرهنگ گسترده که برآمده از انقلاب اسلامی و افزایش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی است این موضوع اهمیت مضاعفی می یابد. بدین ترتیب رسانه های جمعی به عنوان بخشی از دستگاهها و نهادهای سازنده همبستگیهای اجتماعی و نیز استوار کننده وفاق و امنیت ملّی، می توانند کاربردهای مؤثری داشته باشند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان