Friday، 14 June 2024 | جمعه، 25 خرداد 1403
1 2

گیلانیان به گزارش الف : بر اساس گزارش بودجه خانوار های شهری بانک مرکزی، هزینه ناخالص یک سال خانوارهای ایرانی در سال گذشته ۳۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال و درآمد ناخالص آنها ۳۱۳ میلیون و ۹۳۴ هزار ریال بوده است.

خلاصه ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۳ منتشر شد.

طبق این گزارش که توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۳ با مراجعه به حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ خانوار نمونه انجام گرفت و برخی از نتایج به دست آمده به شرح زیر است: *متوسط تعداد افراد خانوار در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار ۳.۴۴ نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای ۴ نفری با ۳۰.۱ درصد بیشترین و خانوارهای دو نفر و بیشتر با ۰.۱ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند. *هزینه ناخالص بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود ۳۲۸ میلیون و ۷۶۰ هزار ریال (ماهانه حدود ۲۷ میلیون و ۳۹۷ هزار ریال) بوده است. این هزینه که شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز می شود، نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است. از کل هزینه های ناخالص خانوار به ترتیب، ۳۳.۴ درصد به هزینه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها». ۲۴.۶ درصد به هزینه «خوراکی ها و آشامیدنی ها»، ۱۰.۴ درصد به هزینه «حمل ونقل»، ۸.۴ درصد به هزینه «کالاها و خدمات متفرقه»، ۵.۸ درصد به هزینه «بهداشت و درمان»، ۴.۶ درصد به هزینه «پوشاک و کفش»، ۴.۱ درصد به هزینه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۲.۳ درصد به هزینه «تفریح و امور فرهنگی،» ۲.۱ درصد به هزینه «ارتباطات»، ۲.۰ درصد به هزینه «رستوران و هتل»، ۱.۹ درصد به هزینه «تحصیل» و ۰.۴ درصد به هزینه «دخانیات» اختصاص داشته است. *درآمد ناخالص متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۱۳ میلیون و ۹۳۴ هزار ریال (ماهانه حدود ۲۶ میلیون و ۱۶۱ هزار ریال) بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۳.۴ درصد افزایش داشته است. ۶۹.۷ درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و ۳۰.۳ درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است. *گروه های سنی توزیع افراد خانوارها برحسب گروه های سنی نشان می دهد که در سال مورد بررسی، ۷.۰ درصد از افراد خانوارها «۵ سال و کمتر»، ۶.۳ درصد «۱۰-۶ سال»، ۶.۸ درصد «۱۵-۱۱»، ۷.۶ درصد «۲۰-۱۶ سال»، ۲۰.۲ درصد «۳۰-۲۱ سال»، ۲۹.۹ درصد «۵۰-۳۱ سال» و ۲۲.۲ درصد «۵۱ سال و بیشتر» سن داشته اند. *تحصیلات توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها برحسب میزان سود در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد که ۱۱.۲ درصد «بی سواد»، ۱.۵ درصد قادر به «خواندن و نوشتن»، ۲۱.۴ درصد دارای «تحصیلات ابتدایی»، ۴۳.۴ درصد دارای «تحصیلات راهنمایی و متوسطه» و ۲۲.۵ درصد دارای «تحصیلات دانشگاهی» بوده اند. *اشتغال بر اساس نتایج این بررسی ۲۳.۷ درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، ۵۸.۰ درصد دارای «یک نفر شاغل»، ۱۵.۲ درصد دارای «دو نفر شاغل» و ۳.۱ درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده اند. در مقایسه با سال ۱۳۹۲ درصد خانوارهای «یک نفر شاغل» افزایش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل» با «دو نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیشتر» کاهش داشته است. *مسکن بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال ۱۳۹۳ نشان می دهد که ۶۴.۴ درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک نشین)، ۲۵.۶ درصد در مسکن اجاری، ۰.۸ درصد در مسکن در برابر خدمت و ۹.۲ درصد در مسکن رایگان سکونت داشته اند. در مقایسه با سال ۱۳۹۲، درصد سکونت در مسکن رایگان افزایش، درصد سکونت در مسکن اجاری کاهش و درصد سکونت در مسکن شخصی و در برابر خدمت بدون تغییر بوده است. بر اساس نتایج بررسی مزبور، ۳.۵ درصد خانوارها از «یک اتاق»، ۳۰.۴ درصد از «دو اتاق»، ۴۷.۵ درصد از «سه اتاق»، ۱۴.۶ درصد از «چهار اتاق»، ۲.۶ درصد از «پنج اتاق» و ۱.۴ درصد از «شش اتاق و بیشتر» استفاده می کرده اند. *تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها نشان می دهد که در سال مورد بررسی، ۹۹.۵ درصد خانوارها از آب لوله کشی، ۱۰۰.۰ درصد از برق، ۹۲.۸ درصد از گاز شهری، ۴۳.۵ درصد از فاضلاب شهری، ۸۰.۸ درصد از تلفن، ۲۸.۴ درصد از اینترنت، ۹۸.۲ درصد از آشپزخانه، ۹۹.۵ درصد از حمام، ۶۳.۰ درصد از کولر ثابت آبی، ۱۸.۵ درصد از کولر گازی، ۸.۴ درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) و ۴۰.۶ درصد از انباری بهره مند بوده اند. در سال ۱۳۹۳ از نظر لوازم زندگی، ۴۵.۸ درصد خانوارها از اتومبیل شخصی، ۱۷.۲ درصد از موتورسیکلت، ۱۳.۷ درصد از دوچرخه، ۵۴.۸ درصد از چرخ خیاطی، ۲۶.۴ درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، ۹۹.۴ درصد از تلویزیون، ۵۱.۲ درصد از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، ۴۸.۳ درصد از رایانه (کامپیوتر)، ۱۳.۲ درصد از دوربین فیلمبرداری، ۴۶.۷ درصد از یخچال، ۸۳.۵ درصد از فریزر، ۹۹.۵ درصد از اجاق گاز، ۹۲.۸ درصد از جاروبرقی، ۸۵.۵ درصد از ماشین لباسشویی و ۹۵.۲ درصد از تلفن همراه استفاده می کنند.
هزینه خانوار های ایرانی بیش از درآمدشان است+ جدول
هزینه خانوار های ایرانی بیش از درآمدشان است+ جدول
هزینه خانوار های ایرانی بیش از درآمدشان است+ جدول
هزینه خانوار های ایرانی بیش از درآمدشان است+ جدول
هزینه خانوار های ایرانی بیش از درآمدشان است+ جدول
هزینه خانوار های ایرانی بیش از درآمدشان است+ جدول هزینه خانوار های ایرانی بیش از درآمدشان است+ جدولهزینه خانوار های ایرانی بیش از درآمدشان است+ جدول
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان