Monday، 15 July 2024 | دوشنبه، 25 تیر 1403
1 2

گیلانیان : مرتضی علیزاده  در جمع محققان و پژوهشگران آبزی پروری به تعیین اهداف و اولویت های نقشه راه توسعه آبزی پروری سردآبی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه پایدار تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان و حفاظت و بهره برداری از ذخایر ماهیان سردآبی بومی کشور دو محور اصلی اهداف تحقیقاتی و اجرایی است. وی ماهی قزل آلا را به عنوان تنها گونه پرورشی سردآبی موجود در کشور دارای اهمیت بسیار در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی های تحقیقاتی و اجرایی خواند و افزود: این ماهی دارای ابعاد متعدد و گسترده ای بوده و نقش بسیاری در فرآیند تولید در مزارع تکثیر و پرورش قزل آلا ایفا می کند. علیزاده، افزایش کارآیی تولید و کاهش هزینه ها را هدف نهایی توسعه پایدار تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر باید بهبود مدیریت تکثیر و تولید بچه ماهی از جمله اصلاح نژاد و مولدان قزل آلا، بررسی و کنترل مداوم بیماری ها و آلودگی ها در مراکز تکثیر قزل آلا و همچنین ساماندهی واردات و نقل و انتقال تخم چشمک زده صورت گیرد. کارشناس موسسه تحقیقات شیلات ایران کاهش تلفات پرورش، افزایش تولید در واحد سطح و کاهش هزینه های تولید را از اهداف توسعه آبزی پروری سردآبی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: بهبود فرآیند ساخت خوراک شامل ارتقای کیفیت خوراک تولیدی، کاهش هزینه های تولید خوراک و تنوع بخشی به مواد اولیه خوراک با استفاده از منابع غذایی داخلی از جمله این اهداف است.وی بهبود مدیریت غذادهی، بهبود سیستم های پرورش، بهبود مدیریت بهداشت و بیماری ها، بهبود وضعیت بازاریابی و فروش، ارتقای آموزش و دانش تولیدکنندگان، بازنگری و بهبود قوانین، آیین نامه ها و خدمات حمایتی و بهبود مدیریت تولید در منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی کشور را از دیگر اهداف توسعه آبزی پروری سردآبی کشور بیان کرد. علیزاده تکثیر، پرورش و بازسازی ذخایر ماهی آزاد در دریای خزر را از محورهای توسعه آبزی پروری سردآبی کشور معرفی کرد و گفت: این محور اصلی مجموعه اهداف در مورد بهبود ذخایر ماهیان سردآبی بومی کشور و امکان بهره گیری از این قابلیت برای توسعه تکثیر، پرورش و تنوع گونه ای در آبزی پروری سردآبی کشور را در بر می گیرد. کارشناس موسسه تحقیقات شیلات ایران ماهی آزاد دریای خزر را دارای ارزش اقتصادی و تغذیه ای ویژه توصیف کرد و ابراز داشت: گونه های ارزشمند قزل آلای خال قرمز، شیزوتوراکس و باربوس ماهیان نباید از نظر دور نگه داشته شوند. وی اقدام های اجرایی و تحقیقاتی لازم درباره ماهیان سردآبی را از اولویت های اهداف کمی توسعه آبزی پروری سردآبی در کشور معرفی کرد و بیان داشت: افزایش کارآیی فرآیند تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر، پرورش لارو، ارزیابی و اصلاح فرآیند رهاسازی بچه ماهی به دریا از جمله اولویت های این اهداف است. علیزاده توسعه تکثیر و پرورش در آب های داخلی، بررسی و مطالعه زیست شناسی و رده بندی دیگر گونه های بومی سردآبی کشور، مطالعه و تعیین بیوتکنیک تکثیر و پرورش گونه ها با هدف حفظ ذخایر و بازسازی ذخایر و نیز معرفی دیگر گونه های اقتصادی بومی سردآبی به صنعت آبزی پروری کشور را از دیگر اولویت های اهداف کمی توسعه آبزی پروری سردآبی اعلام کرد. کارشناس موسسه تحقیقات شیلات ایران برنامه توسعه پایدار تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان را از برنامه های پیشنهادی در راستای اهداف و اولویت های توسعه آبزی پروری کشور عنوان کرد و بیان داشت: این برنامه جامع در بر گیرنده مجموعه ای از اقدام های اجرایی است که حاصل مطالعات و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور بوده و با انجام آنها و رعایت صحیح اصول و قوانین تعریف شده برای هر کدام از فرآیندهای مربوط با تولید قزل آلا امکان افزایش بازدهی از امکانات و قابلیت های تولیدی و کاهش هزینه های تولید فراهم می شود. وی طرح بهبود عملکرد تولید در مزارع تکثیر و پرورش قزل آلا، طرح ارتقای فرهنگ مصرف آبزیان، طرح جامع توسعه تولید با استفاده از آب چاه های کشاورزی و طرح کارآفرینی و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی شیلاتی را از طرح های جامع برای برطرف کردن مشکلات صنعت آبزی پروری سردآبی کشور معرفی کرد. علیزاده تکثیر، پرورش و حفاظت از ذخایر ماهیان سردآبی بومی کشور را از دیگر برنامه های نقشه راه توسعه آبزی پروری سردآبی عنوان کرد و افزود: با توجه به وضعیت موجود ماهیان سردآبی بومی کشور و مطالعات و اقدام های انجام شده در سال های اخیر در مورد تعدادی از گونه ها از جمله ماهی آزاد دریای خزر، انجام بعضی از اقدام های اجرایی می تواند در بهبود روند فعالیت های در حال اجرا و فراهم سازی بستر معرفی گونه های مطالعه شده به صنعت آبزی پروری سردآبی کشور بسیار موثر باشد. کارشناس موسسه تحقیقات شیلات ایران به دو طرح جامع بهبود فرآیند تکثیر و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر و طرح جامع توسعه پایلوت های تکثیر و پرورش گونه های بومی سردآبی اقتصادی مطالعه شده اشاره کرد و ابراز داشت: سه برنامه جامع تحقیقاتی توجه آبزی پروری سردآبی کشور در حال انجام است.وی هر کدام از برنامه ها را در بر گیرنده تعدادی طرح جامع و مجموعه ای از فعالیت های تحقیقاتی دانست و گفت: طرح جامع ژنتیک و اصلاح نژاد قزل آلای رنگین کمان و طرح جامع بهبود مدیریت بهداشت و درمان بیماری ها در مزارع تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان جزو برنامه جامع توسعه پایدار تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان است. علیزاده طرح جامع بهینه سازی غذا، غذادهی و تغذیه در پرورش قزل آلا، طرح جامع مهندسی مزارع و محیط های تکثیر و پرورش قزل آلا و طرح جامع تولید، فرآوری، بازاریابی، فروش و مصرف قزل آلای پرورشی را از دیگر برنامه های جامع توسعه پایدار تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان عنوان کرد.

همرسانی کنید:
برچسب‎ها : تیتر اول 3

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان