Friday، 19 July 2024 | جمعه، 29 تیر 1403
1 2

گیلانیان : مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه باید یک برنامه مبارزه با فساد اقتصادی مبتنی بر پیشگیری طراحی کنیم، یادآور شد: صرفا مبارزه صادقانه با دانه درشت ها اثر بازدارندگی اجتماعی را در پی نخواهد داشت.

دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در دهمین نشست هم اندیشی توسعه با محوریت «اقتصاد مقاومتی» که در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان برگزار شد، با اشاره به رموز توسعه نیافتگی جوامع از دیدگاه اقتصاددانان، اظهار کرد: باید مفاهیم کلیدی و سرنوشت ساز را جدی بگیریم، درباره آنها ژرف اندیشی کنیم و فهم عمومی ایجاده شده از این مفاهیم را عمق ببخشیم.

وی با بیان اینکه هویت جمعی پیدا کردن یک فهم از هر مسئله کلیدی سقف قابلیت عینیت بخشی به آن مفهوم را مشخص می کند، افزود: همه مفاهیم کلیدی و سرنوشت ساز در کشور ما در چارچوب فهم مسلط و موجود(نه فهم آرمانی) در جامعه به کار خود ادامه می دهند لذا توسعه یافتگی اتفاق نمی افتد.

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر لزوم شناسایی ابزارهای مناسب جهت تعمیق مفاهیم، تصریح کرد: بعد از اینکه تکلیف ما با «مفهوم» روشن شد، نیازمند یک فهم نظری عمیق مبتنی بر علم هستیم، زیرا علم از نظریه آغاز و به نظریه ختم می شود لذا برآیند یک تجربه 10 هزار ساله نشان می دهد که برای تمدن سازی باید فهم نظری عمیق داشته باشیم.

دکتر مومنی ریشه بخش اعظم گرفتاری های بزرگ ایران را «نداشتن فهم نظری عمیق» از مسائل دانست و گفت: معتقدیم که با نهایت حسن نیت تلاش های بزرگی برای رفع مشکلات صورت گرفته است، اما انتظارات همچنان برآورده نمی شود. باید با استفاده از ابزارهای علمی مفاهیم مرتبط را دریابیم.

وی مهاجرت افسارگسیخته، غیر عادی و بی ضابطه را یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی ایران در دوران پهلوی دانست و اضافه کرد: کارشناسان و روشن فکران بعد از انقلاب، نبود امکانات را دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها معرفی کردند لذا بعد از مقام تصویر، در مقام تحلیل برآمدند. براین اساس، نرخ تامین زیرساخت های فیزیکی توسعه روستایی در سال 68 نسبت به سال 58، 11.5 برابر شد و نقطه عطف تاریخ تجربه های توسعه روستایی را رقم زد، اما شدت مهاجرت ها کاهش نیافت! در واقع یک فهم نظری نادرست با نهایت حسن نیت و مجاهدت در سطح ملی مشکلی را حل نکرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه فهم نظری همواره مورد تمسخر علم گریزان قرار دارد، عنوان کرد: عمل در غیاب فهم نظری نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه یک مشکل به سایر مشکلات می افزاید. «فهم نظری غلط» عامل بزرگ ترین فجایع و شکست ها در عرصه سیاست گذاری کشور بوده است.

وی شوک افزایش 550 درصدی قیمت حامل های انرژی را یکی از فاجعه آمیزترین سیاست گذاری ها دانست و ادامه داد: این مطلب که مصرف انرژی در ایران به طرز غیر متعارفی بالاست، کاملا درست است، اما ارتباط این مسئله به ارزان قیمت بودن حامل ها، فهم نظری غلط محسوب می شود که منجر به ایجاد فقر بی سابقه در کشور، دو برابر شدن شاخص فلاکت، زمین گیر شدن تولید، وابستگی بیش از پیش به دنیای خارج و مهمتر از همه، عدم کاهش مصرف حامل های انرژی شد.

دکتر مومنی فهم نظری غلط را بزرگترین خیانت به کشور در کمال حسن نیتی دانست و خاطرنشان کرد: تعالیم دینی و توصیه بزرگان درخصوص فهم عمیق و عالمانه و هشدار درباره به کار بستن علم ناقص تزیینی و نمایشی نیست، بلکه سرنوشت یک کشور به این موضوع گره می خورد. گاهی فهم غیر علمی خودمان را به فهم علمی دیگران ترجیح می دهیم.

مدرس دانشگاه، خو گرفتن غیر متعارف با ظاهرسازی، پنهان کاری و ترس از مواجهه با واقعیت ها را یکی از مهمترین علل گرفتاری های عمیق در ایران دانست و یادآور شد: همه ما گستاخی رو به رو شدن با واقعیت را نداریم و حفظ ظاهر را به واقع گرایی ترجیح می دهیم. هیچ جامعه ای به توسعه دست پیدا نمی کند، مگر اینکه بلوغ سیاسی - اجتماعی و گستاخی لازم را داشته باشد. دولتی که جرات برملا شدن اشکالات را ندارد، قطعا دولت موفقی نخواهد بود.

دکتر مومنی با بیان اینکه «علم» فصل الخطاب بین دولت و ملت است، اضافه کرد: همه دولت ها به صورت مشروط محترم هستند، اما اگر دولتی نقدهای علمی را تخطئه و مسخره کند، فرصت های کشور و منابع مادی و انسانی را از بین می برد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را نیازمند غنی سازی دانست و گفت: این مفهوم برگرفته از ایده «اغتنام فرصت ها و مهار تهدیدها» یا «قدرت انعطاف در برابر تغییر» است.

وی با بیان اینکه در درون هر تغییر طیفی از فرصت ها و طیفی از تهدیدها وجود دارد، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی فرایند دستیابی به آن توانایی هایی است که از فرصت ها حداکثر استفاده را داشته باشد و تهدیدها را تا سر حد ممکن مهار کند. متاسفانه مفهوم اقتصاد مقاومتی تنها ما را نسبت به تهدیدها حساس کرده؛ در حالی که ایران در دهه اخیر از طریق نداشتن قدرت انعطاف برای رویارویی خردورزانه با فرصت ها آسیب های بسیاری را متحمل شده است.

دکتر مومنی با بیان اینکه 85 درصد اشتباهات سیاستی ناشی از فرصت تاریخی افزایش 10 برابری قیمت نفت در سال 53، عینا در شوک نفتی سال های 84 تا 90 تکرار شد، خاطرنشان کرد: هنوز قابلیت های ما برای استفاده خردورزانه از فرصت ها بسیار ناچیز است. باید واقعیت های محرز شده را از کانال دعواهای جناحی و گروهی به کانال علم بیاندازیم.

مدرس دانشگاه کلید ارتقای توان مقاومت در اقتصاد را پیش بینی پذیر کردن امور دانست و متذکر شد: پیش بینی پذیر شدن امور در سطح نظری منوط بر ایجاد یک نظم اجتماعی قاعده محور و غیر قائم به شخص است. در واقع اگر سه مولفه علم محوری، قانون محوری و برنامه محوری بر جامعه حاکم باشد، نظم اجتماعی پیش بینی پذیر می گردد. دستاورد این پیش بینی پذیری در سطح عمل، تولیدمحوری ساختار نهادی یا تسلط «گرایش به تولید» در جامعه خواهد بود، زیرا تولیدمحوری به مثابه یک نظام حیات جمعی است.

وی ویژگی مشترک ادیان توحیدی را مرزبندی شدید با رانت، ربا و فساد دانست و تصریح کرد: خداوند از منبع وحی سازوکارهای اقتصادی را به وسیله پیامبران شفاف بیان می کند لذا تمام گرفتاری های اقتصادی ما ریشه در این دارد که ساختار نهادی کنونی بیش از قاعده محوری، تابع صلاح دیدهای شخصی است. چنین نظام اجتماعی محکوم به زوال است، زیرا مشوق رانت، ربا، دلالی، فساد و واردات به جای تولید است.

مومنی با بیان اینکه اقتصاد اسلامی به کرامت انسان ها اهمیت می دهد و با حاکمیت سرمایه مبارزه می کند، ادامه داد: نرخ بهره موجود در بازار رسمی پول ایران 3 برابر میانگین نرخ بهره جهانی و سود انتزاعی ناشی از واردات 400 برابر تولید است لذا نیروی کار و سرمایه های انسانی ما مقهور سرمایه هستند و تجارت پول همچنان شاه بیت کسب درآمد است. باید هزینه فرصت مفت خوارگی را که قطعا همسو با آموزه های دینی است، بالا ببریم.

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه باید یک برنامه مبارزه با فساد اقتصادی مبتنی بر پیشگیری طراحی کنیم، یادآور شد: صرفا مبارزه صادقانه با دانه درشت ها اثر بازدارندگی اجتماعی را در پی نخواهد داشت. با افشاگری فقط قباحت فساد در جامعه از بین می رود لذا در گام نخست شناسایی بسترهای بروز فساد اقتصادی در کشور الزامی است تا اثر بازدارندگی داشته باشد و مفسدین احساس ناامنی کنند.

وی طراحی یک برنامه توسعه گرای حمایت از تولید را گام بعدی دانست و بیان کرد: «تولید» در ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد، فضایی برای توزیع مجدد رانت ایجاد می کند. در شرایطی که 7 هزار بنگاه صنعتی کشور ورشکسته و تعطیل شده، تخصیص حتی یک ریال برای راه اندازی بنگاه جدید شبهه ناک است، مگر اینکه مبتنی بر علم و برنامه باشد.

دکتر مومنی با اشاره به سرمایه گذاری بی سابقه جمهوری اسلامی ایران بروی ارتقای ظرفیت های دانایی، خاطرنشان کرد: ظرفیت های دانایی موجود برای فهم عالمانه مسائل و راه های برون رفت کفایت می کند. زور اجتماعی – سیاسی غیر علم از علم در جامعه بیشتر است و لذا به جهاد همگانی در این زمینه نیاز داریم تا نظام اجتماعی علم محور، قانون محور و برنامه محور داشته باشیم./ منبع : ایسنا

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان