Friday، 14 June 2024 | جمعه، 25 خرداد 1403
1 2

گیلانیان : هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با انتقال بدهی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به دولت موافقت کرد.

هیات وزیران در جلسه مورخ  97/1/8 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد:

1- بدهی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان به بانک صادرات ایران ناشی از تکالیف قانونی مقرر در بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه بابت تسهیلات دریافتی به شرح جدول زیر به بدهی دولت منتقل و صرفاً مبلغ سود آن، به نرخ مقرر در قراردادهای مربوط (نسبت به مبلغ اصل بدهی و بدون احتساب جریمه) به روزرسانی می شود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای احتساب سود، مبلغ اصل مندرج در جدول زیر می باشد و محاسبه سود به روش مرکب ممنوع است: 2 - سرمایه دولت در شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش می یابد. وزارت نیرو موظف است گزارش اجرای این بند را با ارایه تأییدیه سازمان حسابرسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.

3 - بدهی های موضوع این تصویب نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید./ منبع : روابط عمومی برق منطقه ای گیلان

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان