Tuesday، 25 June 2024 | سه شنبه، 05 تیر 1403
1 2

گیلانیان : رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه مقصود آقای قربانی این بود که این ساختمان مربوط به نماز جمعه است و خود و بیتشان از آن منفعتی ندارند گفت: این ساختمان هیچ ربطی به رهبری ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان