Tuesday، 25 June 2024 | سه شنبه، 05 تیر 1403
1 2

گیلانیان : نائب رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه حداقل ظرفیت یک میلیون اشتغال بیشتر در واحدهای صنفی وجود دارد گفت: حمایت و توجه به بنگاه های کوچک اقتصادی می تواند در یک شوکه اولیه 25 درصد تولید ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان