Saturday، 13 July 2024 | شنبه، 23 تیر 1403
1 2

گیلانیان : موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر در تاریخ 97/5/20 مصاحبه میثم آرایی، مدیر این موسسه را با روزنامه «اعتماد» پخش کرد که عین آن منعکس می شود : 

چرا پس از فروپاشی شوروی سابق این احساس به ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان