Saturday، 25 May 2024 | شنبه، 05 خرداد 1403
1 2

اختصاصی گیلانیان : روابط مناسب و مطلوب، از مهمترین نکات زندگی است. همانطور که شخص را می توان از دوستانش شناخت، به همان نسبت شما می توانید در باره افراد، از روی روابطشان با دیگران قضاوت کنید.


27 ـ رهبری و فداکاری
16 فروردین 1393

اختصاصی گیلانیان : اگر فردی، مقام رهبری را فقط وسیله ای برای پیشرفت منافع خود بداند، در حقیقت فاقد اعتبارنامه رهبری است. در عین حال او باید احساس فداکاری شدید داشته باشد. این حس، از احساس مسئولیت ...

اختصاصی گیلانیان :

ایثار در روایات

ایثار در روایات، به عنوان ویژگی برتر انسان های شایسته و اولیای الهی، بهترین نوع احسان و بالاترین درجه ی ایمان، شمرده شده است.

حضرت علی(ع) ...

اختصاصی گیلانیان : یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به روزهای شور و شعور و ثبت در بلندای تاریخ، نزدیک می شود. این فعالیت ها با حضور باشکوه و پرصلابت ملت شریف ایران در پای صندوق های ...

اختصاصی گیلانیان : تا انجام انتخابات شورای شهر که هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد، مدت زیادی باقی نمانده است. امروزه هر کسی به خوبی می داند که عضویت در «شورای شهر» با «شورای ...


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان